สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระสังฆราช


ในตอนเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)


เวลา 17.31 น. วันนี้ (26 มิ.ย.2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)


ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) วันที่ 26 มิถุนายน 2560 พระองค์ไม่โปรดให้มีการเฉลิมฉลองในระหว่างไว้ทุกข์ แต่โปรดให้จัดพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 และพิธีฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติ แทนการฉลองพระชันษา 90 ปีในวันนี้ และการอันใดที่รัฐบาล ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจะจัดถวาย ขอให้เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่มีพระประสงค์ให้สร้างถาวรวัตถุหรือสิ่งของที่เป็นประโยชน์ใช้สอยเฉพาะพระองค์ การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชูปถัมภ์ทั้ง 2 วัน


ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ทรงถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ น้ำสรง ผ้าไตร และพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) สำหรับพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย เป็นราชสักการะพิเศษที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานด้วยพระราชศรัทธา มีลักษณะเป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แกะด้วยงาตลอดทั้งเล่ม ใบสลักเป็นลายโปร่งอย่างประณีต ประดับพลอย


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า "อัมพร ประสัตถพงศ์" ประสูติวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ที่อำเภอเมืองราชบุรี พระชนกและพระชนนี มีนามว่า นายนับกับนางตาล ประสัตถพงศ์ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี ต่อมาทรงย้ายมาจำพรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และทรงเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี 2491 ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในปี 2552 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 27, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.