ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 มอบถังน้ำบาดาลดื่มได้ให้โรงเรียนขาดแคลน

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบาดาลเขต 8 จ.ราชบุรี มอบถังน้ำบาดาลดื่มได้แก่โรงเรียนวัดระฆังทอง หมู่ 10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำกิน ช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยมีนายไพรัตน์ จังโส รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและเด็กนักเรียนระดับประถมวัยถึงระดับประถมศึกษาจำนวน 97 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบ


วันที่ 23 มิ.ย. 60  นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี เป็นประธานมอบถังน้ำบาดาลดื่มได้ ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนวัดระฆังทอง หมู่ 10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายไพรัตน์ จังโส รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและเด็กนักเรียนระดับประถมวัยถึงระดับประถมศึกษาจำนวน 97 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบ หลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ของนักเรียน จึงเสนอโครงการแบบบูรณาการระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทำโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีการเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองสนิมและท่อเมนประมาณ 400 เมตรให้กับโรงเรียน ซึ่งจะมีการคัดเลือกโรงเรียนที่ไม่มีระบบประปาโรงเรียน และขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค มีสถานที่สำหรับก่อสร้างระบบประปาโรงเรียนและโรงเรือนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มได้ ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการรวม 7 จังหวัดได้แก่ ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ การดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด กับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ( ราชบุรี )


นายไพรัตน์ จังโส รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระฆังทอง เปิดเผยว่า ที่โรงเรียนจะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนน้ำจะไม่มีใช้ มีเจ้าอาวาสวัดเฉลิมอาสน์ในสมัยนั้นได้มาขุดบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง แต่ก็ยังเป็นปัญหาขาดแคลนน้ำของโรงเรียนมาตลอด ทางชุมชนจึงได้ดำเนินการขุดบ่อน้ำไว้ใช้ ซึ่งโรงเรียนก็ได้ไปขอร่วมใช้น้ำด้วย ต่อมาทางชุมชนแจ้งมาว่าให้ทางโรงเรียนช่วยเสียค่าไฟฟ้าด้วยเพราะใช้น้ำปริมาณมาก และเมื่อช่วง 2 ปีที่แล้วเจ้าอาวาสวัดระฆังทองได้มีโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขึ้น จึงได้ทางโรงเรียนร่วมใช้น้ำด้วย จนมามีโครงการน้ำบาดาลจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี ได้นำเสนอโครงการไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จัดสรรโครงการที่ดีมาให้แก่โรงเรียน มีความลึกประมาณ 62 เมตร ผลิตน้ำได้ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้นำน้ำให้นักเรียนและชุมชนได้บริโภคน้ำที่สะอาด

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************


ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 มอบถังน้ำบาดาลดื่มได้ให้โรงเรียนขาดแคลน ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 มอบถังน้ำบาดาลดื่มได้ให้โรงเรียนขาดแคลน Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 24, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.