5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก


วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในช่วงวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดนเป็นประธานในการประชุมในครั้งนั้น

วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day นั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น ไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

และในแต่ละปี จะมีการออกคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาในกระแสซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกัน โดยปีนี้ได้ออกคำขวัญ "Raise your voice not the sea level" หรือ "ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก" เพื่อเน้นความสำคัญของปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วโลกตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะจมอยู่ใต้ทะเลที่มีระดับสูงขึ้น อีกทั้งยังสร้างปัญหาการรุกล้ำของน้ำทะเล ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในแต่ละประเทศทุกทวีปทั่วโลก สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอย่างใหญ่หลวง ซึ่ง UNEP หวังให้ทุกประเทศเกิดความตื่นตัวและร่วมกันหาทางออกจากวิกฤตนี้ด้วยกัน

สำหรับประเทศไทย ปีนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.