4 จังหวัด สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี เปิดงาน“วันกุ้งภาคกลาง ปี 60”

จังหวัดสุพรรณบุรี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนากุ้งคุณภาพดี สู่มาตรฐานสากล สุพรรณบุรี เปิดงาน“วันกุ้งภาคกลาง ปี 60” “สร้างความมั่นคงการผลิตสัตว์น้ำภาคกลาง ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”สู่มาตรฐานสากล


วันนี้(24 มิ.ย.60) ที่ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ดร. วารินทร์ ธนาสมหวัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง (นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ) ผู้แทนอธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดงาน "วันกุ้งภาคกลาง ปี 60”ภายใต้แนวคิด “สร้างความมั่นคงการผลิตสัตว์น้ำภาคกลาง ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเพื่อน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตภาคกลาง แล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ภาคกลางให้รัฐบาลรับทราบ ซึ่งรัฐบาลพร้อมเสนอแนวทางในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจ แต่ต้องยึดหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ ซึ่งจะส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสัตว์น้ำไทยเพิ่มสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล และเชื่อมั่นว่า สมาคมเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย พร้อมด้วยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะเจ้าภาพในการจัดงาน จะร่วมกันขับเคลื่อน แนวทางการพัฒนาผลผลิต สร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่ ไทยแลนด์ 4.0


ด้าน ดร.พยุง ภัทรกุลชัย ที่ปรึกษาสมาคมเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กล่าวในฐานะประธานจัดงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพดี จากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปฏิบัติตามประกาศขอทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนา ศักยภาพและแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำในพื้นที่ภาคกลาง โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ การบรรยายวิชาการเทคนิคและแนวทางการเลี้ยง จากเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ ชมการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสินค้าปัจจัยการผลิตกุ้ง จากหลายบริษัท พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยความรวมมือของ สมาคมสัตว์น้ำไทย และชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี และประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวท.สุพรรณบุรี

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************

4 จังหวัด สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี เปิดงาน“วันกุ้งภาคกลาง ปี 60” 4 จังหวัด สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี เปิดงาน“วันกุ้งภาคกลาง ปี 60” Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 25, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.