ขอเชิญ..... ร่วมชมกิจกรรม "เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี 3"


นายไกร ศรจอนกุล หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) สังกัด สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


ทั้งนี้ นายไกร ศรจอนกุล หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ยังขอเชิญ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เข้าชมกิจกรรมดีๆเปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี 3  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมพบกับกิจกรรมมากมาย

- ชมการจัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
- ให้คำปรึกษาด้านพลังงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
- การออกร้านค้าของวิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
- นิทรรศการของหน่วยงานราชการ 
- นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
- ผลงานนักศึกษาอาชีวะ
- หน่วยงานภาคเอกชน (แบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ แก๊สชีวภาพ ฯ)
- กิจกรรมตักไข่มหาสนุก ลุ้นรางวัลมากมายภายในงานนี้
- ลุ้นหางบัตรรางวัลพิเศษภายในงาน
ฯลฯ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมกิจกรรม "เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี 3" สามารถสอบถามข้อมูล/แจ้งความประสงค์เข้าร่วมชมงานโดยกดที่นี้  
 หรือสะดวกโทรได้ที่ 032-334862 และ 081-0069180
ขอเชิญ..... ร่วมชมกิจกรรม "เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี 3" ขอเชิญ..... ร่วมชมกิจกรรม "เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี 3" Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 02, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.