แผนการปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2560


นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดทำแผนการปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้ 

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง 
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท SCG paper จำกัด ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง 
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ กรมการทหารช่าง 
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง 
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรี 
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุดมวิทยา ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง 
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก 
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง ,เวลา 08.30 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านยางคู่ บ้านยางคู่ หมู่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ 
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง 
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรบินสันราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง 
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย)จำกัก ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม 
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ เทสโกโลตัส สาขาราชบุรี, บริษัท นำเชา(ประเทศไทย) จำกัด ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง, เวลา 08.30 น. หน่วยแพทย์เคลื่อน พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านพุม่วง บ้านพุม่วง หมู่ 6 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง, เวลา 09.00 น. โครงการ บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดดอนคา หมู่ 4 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ 
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านโป่ง ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง 
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด ตำบลหินกอง อำเภอเมือง,โรงพยาบาลเมืองราชบุรี 
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยดรุณาโปลีเทคนิค ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง 
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง

ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี 032-338300
แผนการปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2560 แผนการปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.