จ.ราชบุรีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560


จังหวัดราชบุรีมอบประกาศเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560


เช้าวันนี้ (29 มิ.ย.60) ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอื่นด้วย โดยแบ่งออกเป็นเกษตรกรได้รับใบประกาศเกียรติบัตรมี 7 กลุ่ม คือ 1.เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาทำนา คือ นายประจวบ ปราณีชน อำเภอบางแพ 2.เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน คือ นายจาก รวมศิลป์ อำเภอปากท่อ 3.เกษตรกรดีเด่นสาขา ทำไร่ คือ นายจรัญ เกาสังข์ อำเภอโพธาราม 4.เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม คือ นางอุษา พรานพนัส อำเภอจอมบึง 5.ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น คือ นายศรีราชา บัวเบา อำเภอโพธาราม 6. กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น คือ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอบ้านโป่ง และ 7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นคือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากแรต อำเภอบ้านโป่ง โล่รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น คือ วิสาหกิจชุมชนบ้านแก้วกลางสวนสมุนไพร อำเภอดำเนินสะดวก และผลการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดและศูนย์จัดการดินและปุ๋ยดีเด่นระดับจังหวัด 1.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน คือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม 2.ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยดีเด่น คือ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนตำบลห้วยยางโทน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************


จ.ราชบุรีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 จ.ราชบุรีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 29, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.