ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เข้ารับการประเมินความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560


นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่าย เกษตรอำเภอ และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้ง 10 ศูนย์ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลพร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและฐานเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 5 ฐาน ในการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เข้ารับการประเมินความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เข้ารับการประเมินความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.