มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดงานปั่นจักรยานชมสวนมวลไม้ในวรรณคดีภาคกลาง 2560 ครั้งที่ 29


เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 มิ.ย. 60 บริเวณเขตสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เป็นประธานปล่อยตัวนักปั่นจักรยานและร่วมปั่นจักรยานในงานปั่นจักรยานชมสวนมวลไม้ในวรรณคดีภาคกลาง 2560 ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดขึ้นโดยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายสุขภาพในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน และสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี โดยแนวโน้มการปฏิรูปด้านสุขภาพ เป็นไปในเชิงรุก ที่เน้นการป้องกันโรค มากกว่าการรักษาโรค มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จึงมีความมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ และปลูกฝังจิตสำนึกให้คนจอมบึง และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ประกอบกับในพื้นที่อำเภอจอมบึง และอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีแหล่งธรรมชาติที่เป็นป่าไม้ ภูเขา ถ้ำ สวนพฤกษศาสตร์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนป่า สวนรวมพันธุ์ไม้ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ที่มีความสมบูรณ์ ความหลากหลายทางธรรมชาติ เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่สร้างเสริมสุขภาพ เรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศน์ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะจัดโครงการสุขภาพดีในสวน


ทั้งนี้งานปั่นจักรยานชมสวนมวลไม้ในวรรณคดีภาคกลาง 2560 ครั้งที่ 29 มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้แหล่งธรรมชาติในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับเยาวชนและประชาชน  เพื่อพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง และบริเวณใกล้เคียง ให้มีความพร้อม รองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพและเพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศน์ เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลางเป็นต้นแบบในการใช้พื้นที่ธรรมชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ แก่พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ และเพื่อนำรายได้จากการจัดงานครั้งนี้มอบให้แก่นักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี


สำหรับงานปั่นจักรยานชมสวนมวลไม้ในวรรณคดีภาคกลาง 2560 ครั้งที่ 29 จะแบ่งการแข่งขันออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทจักรยานทางเรียบ จอมบึงใจเกินร้อย สาย A ระยะทาง 85 กิโลเมตร สาย B ระยะทาง 45 กิโลเมตรและ VIP ระยะทาง 14 กิโลเมตร และประเภทการแข่งขันประเภทเสือภูเขา(ครอส)  สายA ระยะทาง 35 กิโลเมตร A1 เสือภูเขาชาย รุ่นไม่เกิน 18 ปี = 1-5 อันดับรับถ้วยรางวัล/อันดับที่ 6 ขึ้นไปรับเหรียญรางวัลทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัย, A2 เสือภูเขาชาย รุ่นทั่วไป = 1-5 อันดับรับถ้วยรางวัล/อันดับที่ 6 ขึ้นไปรับเหรียญรางวัลทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัย, A3 เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี = 1-5 อันดับรับถ้วยรางวัล/อันดับที่ 6 ขึ้นไปรับเหรียญรางวัลทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัย, A4 เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี = 1-5 อันดับรับถ้วยรางวัล/อันดับที่ 6 ขึ้นไปรับเหรียญรางวัลทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัย, A5 เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 50-59 ปี = 1-5 อันดับรับถ้วยรางวัล/อันดับที่ 6 ขึ้นไปรับเหรียญรางวัลทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัย, A6 เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป = 1-5 อันดับรับถ้วยรางวัล/อันดับที่ 6 ขึ้นไปรับเหรียญรางวัลทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัย, A7 เสือภูเขาชาย รุ่นน้ำหนัก 85 กก.ขึ้นไป = 1-5 อันดับรับถ้วยรางวัล/อันดับที่ 6 ขึ้นไปรับเหรียญรางวัลทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัย และA8 เสือภูเขาหญิง รุ่นหญิงทั่วไป = 1-5 อันดับรับถ้วยรางวัล/อันดับที่ 6 ขึ้นไปรับเหรียญรางวัลทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัย


ส่วนสาย B ระยะทาง 30 กิโลเมตร B1 เสือภูเขาชาย รุ่น OPEN = 1-5 อันดับรับถ้วยรางวัล/อันดับที่ 6 ขึ้นไปรับเหรียญรางวัลทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัย  และB2 เสือภูเขาหญิง รุ่น OPEN = 1-5 อันดับรับถ้วยรางวัล/อันดับที่ 6 ขึ้นไปรับเหรียญรางวัลทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัย,

และส่วนสาย C ระยะทาง 10 กิโลเมตร C1 เสือภูเขาชาย-หญิง รุ่น ท่องเที่ยว = ทุกคนรับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย  และC2 เสือภูเขาชาย-หญิง รุ่น VIP =ทุคนรับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดงานปั่นจักรยานชมสวนมวลไม้ในวรรณคดีภาคกลาง 2560 ครั้งที่ 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดงานปั่นจักรยานชมสวนมวลไม้ในวรรณคดีภาคกลาง 2560 ครั้งที่ 29 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 27, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.