จ.ตาก จัดกิจกรรม"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560" สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) เข้าร่วม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควงอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดงาน"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560" จ.ตาก


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 60  ที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด(ชายแดน อ.แม่สอด) บ้านหัวฝ่าย หมู่ที่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด "ปรับ ปลูก ป่า อย่างยั่งยืน"  ส่วนในจังหวัดราชบุรี นายสุชาติ กัลยาวงศา ผอ.สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี) พร้อมด้วย นายนริศ อาจธัญกรณ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเป็นการพื้นฟูป่าต้นน้ำในเนื้อที่ 70 ไร่  ซึ่งมีหน่วยงานราชการจังหวัดตาก มวลชน เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักเรียน โดยกิจกรรมดีงกล่าวหวังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ตามโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจ.ตาก จัดกิจกรรม"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560" สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) เข้าร่วม จ.ตาก จัดกิจกรรม"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560" สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) เข้าร่วม Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 02, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.