จ.ราชบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี2559


จ.ราชบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2559 จังหวัดราชบุรี จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยปี 2559


ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยปี 2559 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีดำเนินการจัดขึ้นแบ่งออกเป็น5 ประเภท คือ 1.ประเภทองค์กรเอกชน คือนางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี จากสภากาชาดไทย 2. ประเภทองค์กรสาธารณประโยชน์ คือ พลโทปราโมทย์ อนันตรพีระ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3.ประเภทจังหวัดสรรหา คือ นางสุนัยนา สถาพรภูริศักดิ์ 4.ประเภทหน่วยงานราชการคือนางณัฐนา ศรีขวัญ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประเภทที่ 5 องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นมี 2 องค์กร คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************


จ.ราชบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี2559 จ.ราชบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี2559 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 29, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.