จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย สรุปคำย่อวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

จังหวัดราชบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดบทความได้ที่เว็บไซต์ www.oic.go.th/INFOCENTER 20/2013 เมนูหลัก “ข้อมูลข่าวสารที่หน้าสนใจ” เมนูย่อย “บทความเผยแพร่ความรู้” ดังนี้ 1.บทความเรื่อง หนูช้าไปหน่อย 2.บทความเรื่อง ฟังเสียงฉันบ้าง 3.บทความเรื่อง คำให้การของผม...ขอนะ 4.บทความเรื่อง ทำไมไม่เลือกผม 5.บทความเรื่อง ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้หรือไม่

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************


จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 29, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.