รอง เสธ.กช.(2) เยี่ยมชมการป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ ในเครือของบริษัท SCG


เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60  ที่ห้องปฏิบัติการ บริษัท SCG สนง.บางซื่อ กทม. พันเอก จีรนันท์ กัณฑวงศ์ รองเสนาธิการ(2) กรมการทหารช่าง พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท SCG สนง.บางซื่อ เพื่อศึกษาข้อมูลระบบการปฏิบัติการ ของบริษัท ในการป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ ในเครือของบริษัท SCG โดยมีคณะผู้บริหารบริษัท SCG สนง.บางซื่อ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งยังได้จัดบรรยาย การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ต่างๆ ให้ทาง รองเสนาธิการ(2) กรมการทหารช่าง และคณะ ได้รับทราบถึงแนวทางต่างๆในการดำเนินการด้านความปลอดภัย 

โดยบริษัท SCG สนับสนุนให้มีการนำระบบการจัดการความปลอดภัย ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น OHSAS 18001 มาประยุกต์ใช้ โดย SCG เป็นกลุ่มบริษัทที่ได้รับการรับรองมากที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาให้มีโครงการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment Program, SPAP) และนำผลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานให้ดีขึ้น ด้านแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง (Safety Golden Rules) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุจากงานที่มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตด้วยการกำหนดแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนเข้มงวด และถือให้เป็นกฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


รอง เสธ.กช.(2) เยี่ยมชมการป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ ในเครือของบริษัท SCG รอง เสธ.กช.(2) เยี่ยมชมการป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ ในเครือของบริษัท SCG Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 02, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.