อบต.หนองกลางนา จับมือ สนง.พัฒนาที่ดินราชบุรี จัดโครงการปลูกหญ้าแฝก 150,000 ต้น ตามรอย"พระบาทน้อมศาสตร์พระราชา"


วันที่ 25 มิ.ย. 60  ณ  บ้านหินองจิกเกษม หมู่ที่ 1 และ บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายสุวิทย์ จินดาเจี่ย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เป็นประธานเปิดโครงการปลูกหญ้าแฝก 150,000 ต้น ตามรอย"พระบาทน้อมศาสตร์พระราชา" ทั้งสืบเนื่องการชะล้างพังทลายของดิน เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนี่งของประเทศ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงพระราชทานพระราชดำริให้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ  เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขี้น เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย มีรากที่ยาว แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผง และง่ายต่อการรักษา โดยเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเป็นครั้งแรกให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำการศึกษา ทดลอง และดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและเพื่อประโยชน์อื่น ๆ หน่วยงานทั้งหลายจึงได้รับสนองพระราชดำริตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 


เพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จึงได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก 150,000 ต้น ตามรอย"พระบาทน้อมศาสตร์พระราชา" ขึ้น เนื่องจากในพื้นที่ ต.หนองกลาง ส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำแม่กลอง และยังมี ลำคลองสายเล็กๆ จำนวนมาก ได้แก่ คลองบางสองร้อย คลองห้วยจระเข้ คลองบางกระ และคลองชลประทาน เพื่อเป็นการอำนวยประโยชน์ด้านการเกษตรให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง และประชาชนที่ประกอบอาชีพเพาะปลูก หรือประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และปศุสัตว์ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) อีกด้วย 

สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานราชการภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ต.หนองกลางนา ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรม การปลูกหญ้าแฝกรอบบริเวณริมแม่น้ำ  และริมลำคลอง ภายในพื้นที่ ต.หนองกลางนา 

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************อบต.หนองกลางนา จับมือ สนง.พัฒนาที่ดินราชบุรี จัดโครงการปลูกหญ้าแฝก 150,000 ต้น ตามรอย"พระบาทน้อมศาสตร์พระราชา" อบต.หนองกลางนา จับมือ สนง.พัฒนาที่ดินราชบุรี จัดโครงการปลูกหญ้าแฝก 150,000 ต้น ตามรอย"พระบาทน้อมศาสตร์พระราชา" Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 26, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.