ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดบรรยาย "บทบาทของป่าไม้ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน"


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทีมครูป่าไม้เพื่อการฟื้นฟูป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) บรรยายให้ความรู้ และเป็นวิทยากรฐานกิจกรรมความรู้ เรื่องบทบาทของป่าไม้ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ให้กับนักเรียนจำนวน 156 คน จาก 7 โรงเรียนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เนื่องในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นผู้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แบบจริงจัง และยั่นยืน ให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการหวงแหนป่าไม้ เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อย่างเป็นรูปธรรม และในขณะเดียวกันต้องบำรุงรักษา เพื่อให้มีทรัพยากรป่าไม้ไว้ใช้ประโยชน์ตลอดไป โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดบรรยาย "บทบาทของป่าไม้ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน" ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดบรรยาย "บทบาทของป่าไม้ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน" Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 02, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.