สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก(World Milk Day)


เช้าวันนี้(1 มิ.ย.2560) ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุบิน ป้อมโอชา ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก(World Milk Day) ซึ่งวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก(World Milk Day)ทางสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้หันมาบริโภคนมมากขึ้นเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยมีกิจกรรม Road Show ตามหน่วยงานราชการ อาทิ ศาลากลางจังหวัด โดยมีนางสาวอภิรดา เพ็งแสวง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมดื่มน้ำ พร้อมทั้งรับมอบนมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สำหรับกิจกรรมนี้ทางสหกรณ์โคนมหนองโพได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ดื่มนมและ แจกนมหนองโพฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2 มิถุนายน 2560 กับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ จ.ราชบุรี พร้อมทั้งตลาดในพื้นที่ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ด้วย

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก(World Milk Day) สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก(World Milk Day) Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 02, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.