ขยายร้านประชารัฐสุขใจ Shop เพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP สู่ปริมณฑล 5 แห่ง

กรมการพัฒนาชุมชน ขยายร้านประชารัฐสุขใจ Shop เพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP จากกรุงเทพฯสู่จังหวัดปริมณฑล 5 แห่ง


นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน หรือร้านประชารัฐสุขใจ Shop ได้รับความสนใจจากประชาชนในการจับจ่ายซื้อสินค้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มียอดจำหน่ายตั้งแต่เมษายน - ธันวาคม รวม 18,727,727.50 บาท เฉลี่ย 40,648.14 บาทต่อเดือน มีวิสาหกิจชุมชนได้รับประโยชน์กว่า 16,000 ชุมชน ขณะนี้กรมการพัฒนาชุมชนต้องการกระจายสาขาร้านจากในกรุงเทพ ออกไปสู่เขตปริมณฑลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น จึงดำเนินการหาพื้นที่จุดตั้งร้านประชารัฐสุขใจ Shop ในเขตพื้นที่ปริมณฑล 5 แห่ง คือ สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท.ที่ จังหวัดสมุทรสงคราม , จังหวัดสมุทรสาคร , จังหวัดสระบุรี (2 แห่ง) และจังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน หรือร้านประชารัฐสุขใจ Shop เปิดให้บริการจำหน่ายสินค้า OTOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าของชุมชน และให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม กรมการพัฒนาชุมชนตั้งเป้าว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในแต่ละชุมชนรวม 50 ล้านบาท เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ" ผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นต่อไป

ขยายร้านประชารัฐสุขใจ Shop เพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP สู่ปริมณฑล 5 แห่ง ขยายร้านประชารัฐสุขใจ Shop เพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP  สู่ปริมณฑล 5 แห่ง Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 31, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.