สนง.เกษตรอำเภอสวนผึ้ง เดินหน้าถ่ายทอดความรู้ (Field Day)ให้กับเกษตรกรในพื้นที่


นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ ๗ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภายในงานประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร ๕ ฐาน อาทิ ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ บัญชีครัวเรือน โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ ไก่อารมร์ดี๊ดี โดยปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ น้ำส้มควันไม้ โดยนายสมศักดิ์ เหลืองทองอร่าม ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ การจัดการดินและปุ๋ย โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี และฐานการเรียนรู้ที่ ๕ ประมง โดยประมงอำเภอสวนผึ้ง

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้บริการด้านการเกษตรด้วย
สนง.เกษตรอำเภอสวนผึ้ง เดินหน้าถ่ายทอดความรู้ (Field Day)ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สนง.เกษตรอำเภอสวนผึ้ง เดินหน้าถ่ายทอดความรู้ (Field Day)ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 25, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.