จ.ราชบุรีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดราชบุรีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมจนได้รับรางวัลรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center หรือ”GECC”


วันนี้ (30 พ.ค.60) ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมจนได้รับรางวัลรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก”GECC” ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อผลักดันการบริการประชาชนให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเปลี่ยนระบบราชการไทย เน้นการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ง่าย รวดเร็ว เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงให้จัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก”GECC” บูรณาการหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทำงานร่วมกัน ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้รับการพิจารณารับรองมาตรฐานราชการสะดวก ประจำปี 2559 แสดงถึงการให้บริการด้วยความ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”


ทั้งนี้ ทั่วประเทศ มีจังหวัดที่ผ่านการรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก”GECC” 3 จังหวัดซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในสามจังหวัดของศูนย์ดำรงธรรมที่ได้รับรองมาตราฐานในครั้งนี้ จึงได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

จ.ราชบุรีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรม จ.ราชบุรีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรม Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 30, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.