เทศบาลเมืองโพธาราม เปิดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การทำดอกไม้จันทน์"


ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม (ชั้น3) เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้เปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การทำดอกไม้จันทน์" โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวโพธารามเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งดอกไม้จันทร์ที่ได้จากโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การทำดอกไม้จันทน์" จะนำทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนกลาง

ทั้งนี้เทศบาลเมืองโพธารามได้จัดโครงการเปิดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การทำดอกไม้จันทน์" ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษาคม 2560 ไปจึงถึงวันที่ 30 พฤษาคม 2560 โดยประชาชนที่มีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองโพธารามโทรศัพท์ 032 - 231267 ต่อ 211
เทศบาลเมืองโพธาราม เปิดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การทำดอกไม้จันทน์" เทศบาลเมืองโพธาราม เปิดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การทำดอกไม้จันทน์" Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 24, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.