จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรับมอบนโยบายที่สำคัญเดือนพฤษภาคม


วันนี้ (30 พ.ค. 60) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2560 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นางณิทฐา แสวงทอง นายอำเภอทุกแห่ง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และนโยบายที่สำคัญจากจังหวัดราชบุรี โดยวาระที่สำคัญในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี การดำเนินงานจากส่วนราชการด้านการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี และผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีในรอบปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จำนวนเรื่องทั้งให้คำปรึกษาและร้องเรียนร้องทุกข์ รวม 588 เรื่อง ยุติแล้ว 501 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 87 เรื่อง พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้กำหนดขึ้นที่วัดประจำอำเภอ และที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งได้หารือการจัดสถานที่ การปลูกดอกดาวเรือง การจัดทำดอกไม้จันทน์ และการจัดประกวดดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัด

จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรับมอบนโยบายที่สำคัญเดือนพฤษภาคม จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรับมอบนโยบายที่สำคัญเดือนพฤษภาคม Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 30, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.