จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ราชบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สั่งการอำเภอชายแดน หมั่นตรวจสอบ 11 จุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ


นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) ครั้งที่ 5/2560 เรื่องเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งที่ประชุมชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในเดือนเมษายน 2560 โดยพบว่า พื้นที่แพร่ระบาดหลัก คือ อำเภอบ้านโป่ง อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอโพธาราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึงขอให้นายอำเภอและส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้ง 3 อำเภอ ร่วมกันเร่งตรวจสอบและปรับแผนการดำเนินการให้เป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น


นอกจากนี้ ยังมองว่าขณะนี้ ผู้ผลิตยาเสพติด ซึ่งก็คือประเทศเพื่อนบ้านนั้น ถือว่ามีความพร้อมในการผลิตและจำหน่ายยาเสพติดค่อนข้างสูง ประกอบกับพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมต่อจังหวัดราชบุรีและประเทศเพื่อนบ้าน มีลักษณะพื้นที่กว้างและยาว รวมถึงจังหวัดราชบุรีมีช่องทางเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางถนน และทางเท้า ถึง 11 จุด ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่ทหารไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบนำยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องในอำเภอชายแดน ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน หมั่นสอดส่องดูแล ปฏิบัติงานเชิงรุก และตรวจสอบจุดที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะทางเท้าอย่างสม่ำเสมอ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวท.ราชบุรี

จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 25, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.