จ.ราชบุรีเปิดนิทรรศการผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการใต้ร่มพระบารมีชาวราชบุรี บนวิถีพอเพียง”


วันนี้ (24 พ.ค. 60) นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการผลสำเร็จ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการใต้ร่มพระบารมีชาวราชบุรี บนวิถีพอเพียง” โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 90 คน กิจกรรมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 90 หมู่บ้าน โดยการสร้างแกนหมู่บ้านและสนับสนุนอาชีพทางเลือก และกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนและเผยแพร่การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนได้เรียนรู้ผลลัพธ์การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยสามารถพึ่งตนเองได้ระดับหนึ่งอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุข อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการช่วยกันขับเคลื่อนและดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวท.ราชบุรี
จ.ราชบุรีเปิดนิทรรศการผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการใต้ร่มพระบารมีชาวราชบุรี บนวิถีพอเพียง” จ.ราชบุรีเปิดนิทรรศการผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการใต้ร่มพระบารมีชาวราชบุรี บนวิถีพอเพียง” Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 25, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.