จ.ราชบุรี ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ เป็นต้นแบบในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการลดการเสื่อมล้ำ การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ อาทิ การบริการระบบขนส่งมวลชน หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในสถานที่ราชการ แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว สถานศึกษา ศาสนสถาน และพื้นที่พาณิชยกรรม ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม หรือที่เรียกว่า อารยสถาปัตย์ ให้เห็นเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งก็คือบ้านพักและที่พักอาศัย กลางทาง ซึ่งก็คือระบบขนส่งมวลชน ถนน ทางเดินเท้า และปลายทาง คืออาคารและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน สวนสาธารณะ ศาสนสถาน และห้างร้านต่าง ๆ

จังหวัดราชบุรี จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการภายในจังหวัด เป็นต้นแบบในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ ได้เข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ โดยขอให้ปรับทางกายภาพ อาทิ ทำทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงอำนวยความสะดวกคนพิการและผู้สูงอายุในเรื่องการจ้างงานด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวท.ราชบุรี
จ.ราชบุรี ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ เป็นต้นแบบในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ จ.ราชบุรี ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ เป็นต้นแบบในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.