ติดตามงานขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จอมบึง - สวนผึ้ง

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามการดำเนินงานขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจังหวัดราชบุรี


นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยสถิติจังหวัดและประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงพื้นที่อำเภอสวนผึ้งและอำเภอจอมบึง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทุกหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นย้ำการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานปฏิบัติ งานติดตามผลและงานประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในนโยบายสำคัญดังกล่าวของรัฐบาล
ติดตามงานขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จอมบึง - สวนผึ้ง ติดตามงานขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จอมบึง - สวนผึ้ง Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 22, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.