บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มเพื่อประชาชนที่วัดหนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรีจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มเพื่อประชาชนที่วัดหนองกวาง อำเภอโพธาราม


วันนี้ (26 พ.ค. 60) จังหวัดราชบุรีจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน หรือจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำหนองกวาง อำเภอโพธาราม ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงบริการ พร้อมทั้งได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งพื้นที่ตำบลหนองกวางต้องการให้ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้อุปโภค บริโภค ทั้งนี้ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ภายในงานมีการจัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอ นอกจากนี้ยังได้ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เสริมสร้างคุณธรรรม จริยธรรมให้เกิดความสามัคคีและสมานฉันทน์ นอกจากนี้ ยังมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนจำนวน 33 ทุน มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำหมู่บ้านและชุมชน และมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย 


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 91 หน่วยงาน ที่มาให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ การให้บริการตรวจรักษาโรค การให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ การเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด และการบริการปรึกษาช่องทางการประกอบอาชีพ


อย่างไรก็ดี จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ ที่วัดดอนคา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมาใช้บริการได้ตามวันและเวลาดังกล่าวบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มเพื่อประชาชนที่วัดหนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มเพื่อประชาชนที่วัดหนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 27, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.