อบต.บ้านควน จ.สตูล ต้อนรับคณะจาก อบต.ธรรมเสน จังหวัดราชบุรี ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการชุมชนที่ดี


วันนี้ (4 พ.ค. 60) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายกูดานัน หลังจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายยาปาร นารีเปน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน จังหวัดราชบุรี นำโดยนายสกล เกศปัญญาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน ที่เดินทางทางมาเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ประจำปี 2560


นางชารีด๊ะ โสภีชำนาญการ อป.มช.ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า สำหรับประเด็นหลักที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ให้ความสนใจในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้แก่ การบริหารจัดการขยะ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดโครงการขยะแลกไข่ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนการกำจัด ทั้งยังได้สิ่งตอบแทนเป็นไข่ไก่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถนำไปประกอบอาหารในครัวเรือน


ส่วนอีกประเด็น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน มีการขุดลอกพร้อมขยายคูคลองให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จึงต้องการศึกษาหลักการบริหารจัดการคลอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน มีการจัดโครงการคลองสวยน้ำใส ใช้กระบวนการความร่วมมือกับชุมชน จัดทำ MOU บูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ตลอดสายคลองดุสน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เริ่มจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย กระทั่งถึงองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง


พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการในชุนชนต่างๆ ที่อยู่ตามเส้นทางคลองดุสน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิด ก่อให้เกิดความร่วมมือกันสรรสร้างให้คลองสวยใสสะอาดตานำไปสู่ทัศนียภาพที่งดงาม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้กับจังหวัดสตูล ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน จะได้นำหลักการบริหารจัดการนี้ไปใช้กับชุมชนของตนเอง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


อบต.บ้านควน จ.สตูล ต้อนรับคณะจาก อบต.ธรรมเสน จังหวัดราชบุรี ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการชุมชนที่ดี อบต.บ้านควน จ.สตูล ต้อนรับคณะจาก อบต.ธรรมเสน จังหวัดราชบุรี ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการชุมชนที่ดี Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.