กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี จัดอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันที่ 26 พ.ค.60 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี พันเอก เอกธนา เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี พร้อมทีมงานมวลชนเปิดเวทีจัดโครงการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ เกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ พร้อมคณะให้การต้อนรับ 


ทั้งนี้ พันเอก เอกธนา เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ยังได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ อาทิ เข้าชมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน ฐานการเรียนรู้ ปลูกข้าว การเลี้ยงปลาดุก ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำสบู่ ยาสระผม น้ำยาล้างจาน เป็นต้น โครงการห้องเสริมสร้างทักษะความรู้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ และฐานโครงการบ่อหมักแก๊สชีวภาพภายในโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกอ.รมน.จังหวัดราชบุรี จัดอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี จัดอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 26, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.