เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์


นายครองศักดิ์ สงรักษา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560-2564 โดยมีเป้าหมายขยายพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ทั่วประเทศ จำนวน 1,000,000 ไร่ ภายในปี พ.ศ.2564 โดยกำหนดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 (2560) จำนวน 300,000 ไร่ ปีที่ 2 (2561) จำนวน 300,000 ไร่ และปีที่ 3 (2562) จำนวน 400,000 ไร่ โดยเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจผลิตข้าว ตามมาตรฐานอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร หรือหากไม่มีให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน

นอกจากนี้จะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีพื้นที่รวมกันไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ และอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือในบริเวณใกล้เคียงกัน สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมความรู้ การปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ต่อเนื่อง 3 ปี) ได้รับการแนะนำการผลิตข้าวอินทรีย์ (ต่อเนื่อง 3 ปี) ได้รับการตรวจประเมินจากกรมการข้าว ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และได้การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ โดยเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โทร.0-3232-3115

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.