โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ทำการฝึกบุคคลท่ามื่อเปล่า ที่ปรับปรุงจากท่าฝึกบุคคลเบื้องต้นของ ทม.รอ.รร.ช.กช. ทำการฝึกบุคคลท่ามื่อเปล่า ที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาจากท่าฝึกบุคคลเบื้องต้นของ ทม.รอ. ให้กับกำลังพลของ รร.ช.กช. และ นขต. โดยมี พ.อ.พงษ์พันธุ์ โพธิ์พงษ์ รอง ผบ.รร.ช.กช. และ พ.ท.ชูเกียรติ รักษาวงศ์  ผบ.นขต.รร.ช.กช. ควบคุมและกำกับดูแลการฝึก ณ สนามหน้า พัน.นร.รร.ช.กช. โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ทำการฝึกบุคคลท่ามื่อเปล่า ที่ปรับปรุงจากท่าฝึกบุคคลเบื้องต้นของ ทม.รอ. โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ทำการฝึกบุคคลท่ามื่อเปล่า ที่ปรับปรุงจากท่าฝึกบุคคลเบื้องต้นของ ทม.รอ. Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 23, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.