ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เร่งชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยแก่ประชาชนในพื้นที่


นายเดชา เรืองอ่อน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆ เร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยเบื้องต้นต้องเตรียมตัวใน 2 ประเด็นหลัก คือ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ สังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม และพยายามป้องกันน้ำท่วมบ้าน โดยการกำจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อน้ำ ทางระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลผ่านสะดวกพร้อมนำกระสอบทรายมาจัดวางเป็นแนวคันกั้นน้ำ หรือเสริมคันดินบริเวณรอบบ้าน

ส่วนการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ในกรณีที่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้ให้ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง ตัดกระแสไฟฟ้า เดินทางในช่วงน้ำท่วมด้วยความระมัดระวัง ไม่เข้าใกล้แนวสายไฟเสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า สวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อเดินลุยน้ำ หากยังมีฝนฟ้าคะนองควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งบ้านที่มีเด็กเล็กควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำจับปลาในบริเวณที่น้ำท่วมขังส่วนกรณีที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยไม่อพยพไปตามเส้นทางที่เป็นทางไหลของน้ำห้ามขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 31, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.