นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เผยเป้าหมายการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก


นายแพทย์ นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กล่าวในงานวันงดสูบบุหรี่โลก ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดขึ้น ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี และที่อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลราชบุรี ว่า เป้าหมายการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ที่องค์การอนามัยโลกตั้งไว้ในปีนี้ ประกอบด้วย การเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของการใช้ยาสูบ การควบคุมยาสูบและการพัฒนาที่ยั่งยืน/กระตุ้นให้ประเทศต่างๆ รวมการควบคุมยาสูบให้อยู่ในวาระการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนภายในปี 2030/ สนับสนุนรัฐบาลและภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับการแทรกแซงขบวนการกำหนดนโยบายของธุรกิจยาสูบ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มความเข้มแข็งของมาตรการควบคุมยาสูบ/ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดให้การควบคุมยาสูบมีความสําคัญอยู่ในระดับต้นๆ และแสดงให้เห็นว่าแต่ละบุคคลสามารถมีส่วนที่จะทำให้ไปสู่เป้าหมายสังคมปลอดบุหรี่ได้ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันว่าจะไม่เริ่มสูบบุหรี่หรือเลิกสูบ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เผยเป้าหมายการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เผยเป้าหมายการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 31, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.