สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ได้จัดโครงการฟื้นฟูศักยภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก


สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง โดย คุณพอฤดี โมกขะสมิต ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ได้จัดโครงการฟื้นฟูศักยภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองโดยมีอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกรมการทหารช่าง (ช่างทำฝัน) ครั้งที่ ๒ ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๑๔ ราย คณะแม่บ้านได้จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพเบื้องต้น,การบรรยายให้ความรู้โครงการต้นแบบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบกโดย พ.อ.จรัญวิชญ์ สุขชัย ผอ.รพ.ค่ายภาณุรังษี, การบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการ สู่การสร้างงานที่ยั่งยืน โดยคุณชยุต จินตรัศมี จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และได้เชิญวิทยากร พร้อมสาธิตการสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การเลี้ยงปลาสวยงาม, การทำธูป, การทำผ้าสานรัก และจัดกิจกรรมสันทนาการ ๒ ฐาน ได้แก่ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมนวดบำบัด ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ได้จัดโครงการฟื้นฟูศักยภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ได้จัดโครงการฟื้นฟูศักยภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.