พอ.สว. จังหวัดราชบุรีนำหน่วยออกให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขัง


วันนี้ (25 พ.ค. 60) หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดราชบุรี ออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขังชาย 250 ราย ในเรือนจำกลางราชบุรี ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม และแนะนำให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของสมาชิก พอ.สว. จังหวัดราชบุรี

สำหรับสมาชิก พอ.สว. จังหวัดราชบุรี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 17 เมื่อปี 2512 ปัจจุบัน มีสมาชิก พอ.สว. 2,115 คน โดยปี 2560 กำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 31 ครั้ง และจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐานอย่างทั่วถึงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพอ.สว. จังหวัดราชบุรีนำหน่วยออกให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขัง พอ.สว. จังหวัดราชบุรีนำหน่วยออกให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขัง Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 25, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.