ผช.รมต.เกษตร มอบถ้วยพระราชทานให้ผู้ชนะการประกวดสัตว์น้ำสวยงามที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ แก่ผู้ชนะการประกวดสัตว์น้ำสวยงาม 7 ประเภท ณ ตลาดปลาสวยงามและสัตวเลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาขน และผู้ประกวดปลาสวยงามให้การต้อนรับ
ผช.รมต.เกษตร มอบถ้วยพระราชทานให้ผู้ชนะการประกวดสัตว์น้ำสวยงามที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผช.รมต.เกษตร มอบถ้วยพระราชทานให้ผู้ชนะการประกวดสัตว์น้ำสวยงามที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 29, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.