พม.เร่งช่วยเหลือเด็กป่วยที่ จ.ตาก และหญิงป่วยที่ จ.ราชบุรี

พม.เร่งช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองที่ จ.ตาก และหญิงป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคไต ที่ จ.ราชบุรี

วันนี้ (26 พ.ค. 60) เวลา 08.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ : พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว. พม.) เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ 637/2557-2560 เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า จากกรณีเด็กหญิงวัย 7 เดือน ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง มีศีรษะโต และมีอาการกระตุกชักเกร็ง อาศัยอยู่กับผู้เป็นแม่วัย 31 ปี ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากต้องอยู่ดูแลเด็กหญิงอย่างใกล้ชิด มีเพียงผู้เป็นสามีที่มีอาชีพรับจ้างและทำไร่ทำสวน ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคน อีกทั้งยังต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกวัยกำลังเรียนอีก 2 คน ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีเงินเพียงพอค่ารักษาพยาบาล ที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก นั้น

ตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก (พมจ.ตาก) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินทางสังคมของครอบครัวดังกล่าว พร้อมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจด้านเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อุปกรณ์การศึกษา รวมทั้ง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาลของเด็กหญิงคนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง การศึกษาของเด็กอีก 2 คนในระยะยาว อีกทั้ง ให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องการส่งเสริมอาชีพแก่ครอบครัวดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอและมั่นคงในระยะยาวต่อไป

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีหญิงอายุ 41 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก และลุกลาม ไปที่ปีกรังไข่ และเป็นโรคไต ต้องสวนสายยางเจาะกรวยไต สร้างความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก อาศัยอยู่กับสามี ที่ต้องลาออกจากงานประจำ เพื่อมาอยู่ดูแลภรรยาอย่างใกล้ชิด จึงทำให้ครอบครัวขาดรายได้ ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นั้น

ตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี (พมจ.ราชบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินทางสังคมของครอบครัวดังกล่าว พร้อมให้การช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ในระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลของหญิงคนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และการให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้เป็นสามี เพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอและมั่นคง สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ในระยะยาวต่อไป
พม.เร่งช่วยเหลือเด็กป่วยที่ จ.ตาก และหญิงป่วยที่ จ.ราชบุรี พม.เร่งช่วยเหลือเด็กป่วยที่ จ.ตาก และหญิงป่วยที่ จ.ราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 27, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.