เกษตรจังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน


นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประสานงาน อปพร.หมู่ที่ 5 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวที่มีความสำคัญมากที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการระบาดไปเกือบทั่วทุกจังหวัด คิดเป็นพื้นที่มากกว่า 78,000 ไร่ และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นภัยพิบัติของภาคการเกษตรได้ ซึ่งนอกเหนือจากมะพร้าวแล้ว อาจสร้างความเสียหายไปถึงพืชตระกูลปาล์มได้อีกด้วย จนอาจกายเป็นภัยพิบัติภาคการเกษตรของประเทศได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ในส่วนของจังหวัดราชบุรี มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งมีการระบาดของหนอนหัวดำ ในหลายพื้นที่ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย แต่มาตรการป้องกันของกระทรวงจะต้องดำเนินการครอบคลุมทุกจังหวัดในพื้นที่ 29 จังหวัด เพื่อควบคุมและตัดวงจรชีวิตของหนอนหัวดำไม่ให้แพร่กระจายไปยังพื้นที่แห่งใหม่และพืชชนิดอื่น สามารถที่จะกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในการควบคุมและแก้ไขปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างยั่งยืน จะต้องมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและเกษตรกร โดยจะต้องมีมาตรการหลักคือ 

1 การสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมโดยครอบคลุมการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ระดับจังหวัด มีการติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวังการระบาดและมีการประชาสัมพันธ์ 

2 การกำจัดโดยวิธีผสมผสาน ทั้งด้านวิธีกล เช่นการตัดแต่งทางใบที่ถูกหนอนหัวดำเข้าทำลายเล้วนำไปเผา การใช้ชีววิธี เช่นการใช้แตนเบียน การใช้สารชีวภาพ

3 การใช้สารเคมี ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพ่นสารเคมีทางใบ (มะพร้าวต่ำกว่า 12 เมตร) หรือฉีดสารเคมีเข้าลำต้น (มะพร้าวสูงกว่า 12 เมตร) นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่ มาตรการทางกฎหมายที่ควบคุมการขนย้ายกักกันบริเวณด่านตรวจและจุดผ่านเข้าจังหวัด รวมทั้งจะต้องสร้างความหลากหลายในระบบนิเวศที่สมดุลของสวนมะพร้าวด้วย

ทั้งนี้ นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี ยังขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ปลุกมะพร้าว เข้าร่วมงาน วันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ ตามวันและเวลาดังกล่าวอีกด้วย เกษตรจังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เกษตรจังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.