คณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแม่บ้านกำลังพล และบุตรหลาน ในโครงการสอนขับรถยนต์ "ขับรถเป็น ปลอดภัย มีวินัย"


พ.อ.หญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ และคณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแม่บ้านกำลังพล และบุตรหลาน ในโครงการสอนขับรถยนต์"ขับรถเป็น ปลอดภัย มีวินัย" ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จำนวน 50 คน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดะขึ้นเพื่อเป็นการสอนขับรถยนต์ให้กับ แม่บ้าน และบุตรหลาน ของกำลังพลในสังกัด กองพลทหารช่าง 


สืบเนื่องจาก กองพลทหารช่าง เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกรมการทหารช่าง มีภาระกิจในการช่วยเหลือประชาชน ทำให้กำลังพลต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หลายจังหวัด ซึ่งบ้างครั้งในการปฏิบัติภาระกิจช่วยเหลือประชาชนต้องใช้เวลานานหลายวัน จำเป็นต้องค้างแรมในพื้นที่ปฏิบัติภาระกิจ โดยต้องปล่อยให้แม่บ้าน และบุตรหลานของกำลังพลอยู่กับบ้านพักชุมชนของกองพล ทางคณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารช่าง จึงได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแม่บ้าน และบุตรหลานของกำลังพลที่เดินทางออกไปปฏิบัติหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือแม่บ้าน และบุตรหลานของกำลังพล พร้อมโครงการอาชีพต่างๆ เพื่อให้กำลังพลที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ หมดห่วงเรื่องแม่บ้าน และบุตรหลาน ซึ่งโครงการสอนขับรถยนต์ "ขับรถเป็น ปลอดภัย มีวินัย" ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งในการช่วยเหลือแม่บ้าน และบุตรหลาน ของกำลังพล ทำให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ในเรื่องการเดินทาง

ทั้งนี้โครงการดังการไม่ได้เพียงสอนให้แม่บ้าน และบุตรหลาน ขับรถยนต์ เป็นอย่างเดียว ยังสอนให้มีการขับรถให้มีความปลอดภัย ทั้งมีวินัยในการขับขี่ เคารพในกฏจราจร พร้อมกันนี้หลังจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้ฝึกขับรถยนต์จนชำนาญแล้วทางโครงการจะได้พาเข้าไปสอบขับรถยนต์ เพื่อขออนุญาติใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฏหมายต่อไปกับทางขนส่งจังหวัดราชบุรี


ต่อจากนั้น พ.อ.หญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ และคณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารช่าง ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแม่บ้านของกำลังพล ของหน่วยกองพลทหารช่างที่เจ็บป่วย โดยได้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ บ้านพักชุมชนกองพลทหารช่าง อีกด้วย


ข่าว เป็นต่อ


คณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแม่บ้านกำลังพล และบุตรหลาน ในโครงการสอนขับรถยนต์ "ขับรถเป็น ปลอดภัย มีวินัย" คณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแม่บ้านกำลังพล และบุตรหลาน  ในโครงการสอนขับรถยนต์ "ขับรถเป็น ปลอดภัย มีวินัย" Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.