ผบก.ภ.จว.ราชบุรี รับมอบใบประกาศนียบัตรในฐานะที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือในกิจการงานของทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี


วันที่ 30 พ.ค. 60 ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมจนได้รับรางวัลรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก”GECC” ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อผลักดันการบริการประชาชนให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเปลี่ยนระบบราชการไทย เน้นการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ง่าย รวดเร็ว เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงให้จัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก”GECC” บูรณาการหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทำงานร่วมกัน ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้รับการพิจารณารับรองมาตรฐานราชการสะดวก ประจำปี 2559 แสดงถึงการให้บริการด้วยความ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”


โดยกันนี้ พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ได้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี และรับมอบใบประกาศนียบัตรในฐานะที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือในกิจการงานของทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ทั้งนี้โดยทั่วประเทศ มีจังหวัดที่ผ่านการรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก”GECC” 3 จังหวัดซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในสามจังหวัดของศูนย์ดำรงธรรมที่ได้รับรองมาตราฐานในครั้งนี้ จึงได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี รับมอบใบประกาศนียบัตรในฐานะที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือในกิจการงานของทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ผบก.ภ.จว.ราชบุรี รับมอบใบประกาศนียบัตรในฐานะที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือในกิจการงานของทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 30, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.