จ.ราชบุรี ตั้งคณะทำงานศึกษาผลงานวิจัยปัญหาการใช้ความเค็ม เพื่อการเพิาะสัตว์น้ำ

จังหวัดราชบุรี ตั้งคณะทำงานศึกษาผลงานวิจัยปัญหาการใช้ความเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้ำจืดของจังหวัดราชบุรี


นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้ความเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด เพื่อพิจารณาแนวทางการประกาศใช้มาตรา 9 ของ พรบ.สิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมมีมติในสองประเด็นคือ ประเด็นแรก ไม่ประกาศใช้มาตรา9 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพราะข้อมูลทางวิชาการชี้ว่าการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ใช้ความเค็มต่ำมีผลกระทบต่ำ และไม่ร้ายแรงตามบทบัญญัติของมาตรา 9 และประเด็นที่สอง ให้ประกาศมาตรา9 โดยยกเว้นพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะลที่ต้องประกาศเป็นสัตว์น้ำควบคุมตาม พรก.ประมง โดยในที่ประชุมยังมีมติตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลงานวิจัย และลงดูสภาพพื้นที่การเลี้ยงกุ้งทะเล แล้วจึงนำข้อมูลทั้งสองส่วนมาหาข้อสรุปว่าจะใช้แนวทางใด เพื่อเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป
จ.ราชบุรี ตั้งคณะทำงานศึกษาผลงานวิจัยปัญหาการใช้ความเค็ม เพื่อการเพิาะสัตว์น้ำ จ.ราชบุรี ตั้งคณะทำงานศึกษาผลงานวิจัยปัญหาการใช้ความเค็ม เพื่อการเพิาะสัตว์น้ำ Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 25, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.