ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เยี่ยมชมของดีเมืองราชบุรี


นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดประชุมสานสัมพันธ์เครือข่ายสภาวัฒนธรรม พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยนำประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายเยี่ยมชมและศึกษาพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ชมการเชิดหนังใหญ่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว แหล่งทอผ้าจกชุมชนบ้านคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี และโรงโอ่งเถ้าฮงไถ่ โรงงานผลิตเซรามิคที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เยี่ยมชมของดีเมืองราชบุรี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เยี่ยมชมของดีเมืองราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 04, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.