จ.ราชบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดเรียงความและผู้สูงอายุดีเด่น


ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดเรียงความและโล่ประกาศเกียรติคุณการสรรหาผู้สูงอายุเพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัดเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2560 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ดำเนินการจัดประกวดเรียงความและสรรหาผู้สูงอายุเพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด ผลปรากฏว่ารางวัลการประกวดเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ “แบบอย่างตามผู้สูงอายุ” มี 2 รางวัล คือ


1. น.ส.ปุณยาพร เงาฉาย จากโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ได้รางวัลเรียงความดีเด่น 


2.น.ส.อรพรรณ เหมือนคล้าย จากโรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ ได้รับรางวัลเรียงความดีมาก

ส่วนโล่ประกาศเกียรติคุณการสรรหาผู้สูงอายุเพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัดมี 2 รางวัลคือ


1. นายสุวรรณ ขาวขำ อายุ.65 ปี บ้านเลขที่ 57 หมู่ 3 ต.อ่างหิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีรางวัลที่ได้รับผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น


2. นายกำแพง บุญโพธิ์แก้ว อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 124/3 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัลผู้สูงอายุประเภทจิตอาสาดีเด่น
จ.ราชบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดเรียงความและผู้สูงอายุดีเด่น จ.ราชบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดเรียงความและผู้สูงอายุดีเด่น Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 30, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.