จังหวัดราชบุรีตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด


วันนี้ (23 พ.ค. 60) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด หรือ คสป. โดยคณะทำงานชุดนี้มีบทบาทหน้าที่ประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานจากส่วนกลางลงไปสู่จังหวัด มีองค์ประกอบ 13 คณะทำงาน พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดราชบุรี ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยด้านเกษตร ,แปรรูป OTOP/SME และท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งสิ้น 31 กลุ่ม

จังหวัดราชบุรีตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด จังหวัดราชบุรีตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 23, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.