นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเผยโทษของการสูบบุหรี่ พร้อมระบุคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก พุ่งเป้าดึงนักเรียนนักศึกษาร่วมรณรงค์ หวังลดนักสูบรุ่นใหม่


นายแพทย์ นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึงโทษของบุหรี่ว่า ในบุหรี่มีสารนิโคติน ซึ่งสารดังกล่าวจะมีผลทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็ว ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดตามส่วนปลายต่างๆ ของร่างกาย ส่วนควันบุหรี่จะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับปอดและทางเดินหายใจ และยังเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะเกิดช้าหรือเร็วขึ้นกับปริมาณและระยะเวลาที่สูบ หากสูบมากก็จะเกิดโรคได้เร็ว นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้จะสูญเสียภาวะการใช้ชีวิตแบบคนปกติ คือ จะเหนื่อยง่าย ทำงานไม่ได้และอาจต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโรงพยาบาล โดยเฉลี่ยแล้วการสูบบุหรี่จะทำให้ผู้สูบมีอายุสั้นลง 11-12 ปี ซึ่งนอกจากตัวผู้สูบจะได้รับโทษจากบุหรี่แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง โดยควันบุหรี่มือสอง จะทำให้ผู้ที่ได้รับสารจากควันบุหรี่ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจ และอาจลุกลามไปสู่โรคมะเร็งได้เช่นกัน เพื่อให้การรณรงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ก็จะมีคำขวัญที่เป็นประเด็นในการรณรงค์ร่วมกัน โดยปีนี้องค์การอนามัยโลกใช้คำขวัญว่า "Tobacco : a threat to development" หรือ "บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"

ซึ่งสำหรับจังหวัดราชบุรีจะจัดงานที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี และที่อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลราชบุรี กิจกรรมในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จะมีการเดินขบวนรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ การกล่าวปฏิญาณตน การมอบเกียรติบัตรให้บุคคลต้นแบบ หน่วยงานต้นแบบ การจัดนิทรรศการต่างๆ รวมถึงมีการเชิญผู้ที่เลิกบุหรี่สำเร็จมาพูดสร้างแรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่ กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมงาน คือนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดนักสูบรุ่นใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถปรึกษาขอคำแนะนำได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเผยโทษของการสูบบุหรี่ พร้อมระบุคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก พุ่งเป้าดึงนักเรียนนักศึกษาร่วมรณรงค์ หวังลดนักสูบรุ่นใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเผยโทษของการสูบบุหรี่ พร้อมระบุคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก พุ่งเป้าดึงนักเรียนนักศึกษาร่วมรณรงค์ หวังลดนักสูบรุ่นใหม่ Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 29, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.