สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. ตรวจเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล


เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 60 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. คุณพอฤดี โมกขะสมิต ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง คณะแม่บ้านฯ ผู้บังคับหน่วย และทีมพยาบาล โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ร่วมตรวจเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพลกรมการทหารช่าง พร้อมมอบของเยี่ยม ตามความต้องการของแต่ละบุคคล และรับฟังปัญหา แนะนำข้อควรปฎิบัติในการเลี้ยงดูบุตรให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนำไปปฎิบัติให้แก่บุตรของตนเอง เพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ได้แนะนำการประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และครอบครัว ตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ณ พื้นที่บ้านพักอาศัยจังหวัดราชบุรี

สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. ตรวจเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. ตรวจเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 24, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.