สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับกำลังพลและครอบครัวที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ


วันที่ 30 พ.ค. 60  ณ  สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี คุณพอฤดี โมกขะสมิต ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับกำลังพลและครอบครัวที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ในเรื่องการขอทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริมตาม พ.ร.บ. คนพิการ โดยทางสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อช่วยตอบแทนกำลังพลของกรมการทหารช่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองด้วยความเสียสละตลอดมา และเพื่อให้กำลังพลและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำด้านร่างกายและจิตใจ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ปกครองและบุตรที่มีความต้องการพิเศษ การตรวจสุภาพและทันตกรรมโดย รพ.ค่ายภาณุรังษี กิจกรรมสันทนาการ ประชุมและการบรรยายโดยวิทยากรจาก มูลนิธิ นวัตกรรมทางสังคม ตอบข้อซักถามและร่วมพูดคุย ประเมินความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อนำเสนอโครงการ และกิจกรรมการมอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกรมการทหารช่าง


สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับกำลังพลและครอบครัวที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับกำลังพลและครอบครัวที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 31, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.