วัดเขาเหลือ จัดทำโครงการทำดอกไม้จันทร์ "ทูลเกล้าถวายพ่อหลวงรัชการที่ ๙"


ที่ศาลาการเปรียญ วัดเขาเหลือ อ.เมือง จ.ราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ประธานกล่าวเปิดโครงการ ทำดอกไม้จันทร์ "ทูลเกล้าถวายพ่อหลวงรัชการที่ ๙" โดยมีวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน) สอนการดอกไม้จันทร์ กุหลาบ,ชบาทิพย์,ดารารัตน์,รศมีจันทร์,พุดซ้อน,ดอกแก้วซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมโครงการทำจำนวน 80 คน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก คุณทวีป เหนือมณีมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี สท.ละออง จันทร์แม้น, สท.ไพฑูรย์ มลสวัสดิ์, สท.วิลาสินี อิทธิโสภณพิศาล, สท.วรรณวิมล แซ่ตั้ง, สท.รัตนา ช้างพลายงาม, สท.สมบัติ ทิพธามา, และคุณเรืองชัย เนตรปฐมพร อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี โดยดอกไม้จันทร์ที่ได้จากโครงการดังกล่าวจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป

วัดเขาเหลือ จัดทำโครงการทำดอกไม้จันทร์ "ทูลเกล้าถวายพ่อหลวงรัชการที่ ๙" วัดเขาเหลือ จัดทำโครงการทำดอกไม้จันทร์ "ทูลเกล้าถวายพ่อหลวงรัชการที่ ๙" Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 01, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.