จ.ราชบุรี เตรียมบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามแหล่งน้ำ


ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประชุมร่วมกับนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ทุกแห่งในการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ตามข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยให้แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีแผนการดำเนินงานและพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน รวมทั้งมีการดำเนินการแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน


ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีเตรียมดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำแม่กลองและแหล่งน้ำพร้อมกันในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ เบื้องต้นให้อำเภอและ อปท.สำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและเป็นปัญหาแล้วให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นจุดแรกก่อน อย่างไรก็ดีข้อมูลจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดราชบุรีผลสำรวจปริมาณผักตบชวา ข้อมูลเมื่อ 30 กันยายน 2559 มีกว่า 120,000 ตัน

จ.ราชบุรี เตรียมบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามแหล่งน้ำ จ.ราชบุรี เตรียมบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามแหล่งน้ำ Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 30, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.