จังหวัดราชบุรี กำหนดซ้อมใหญ่ 8 พฤษภาคม รำบวงสรวงสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี เพราะถือเป็นงานสำคัญของจังหวัดราชบุรีจึงไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาด


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดราชบุรี เตรียมจัดงาน “สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี” ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองจังหวัดราชบุรี ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง เพื่อเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองราชบุรีที่มีพิธีฝังหลักเมืองครบรอบ 200 ปี ในปีนี้ สำหรับการซ้อมใหญ่รำบวงสรวง (รำถวายมือ) ของสตรีพัฒนาชุมชน จากทุกอำเภอทุกหมู่บ้าน และหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี จำนวน 2,010 คน จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองราชบุรี และค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง

ส่วนทางด้านการเตรียมความพร้อมรำบวงสรวง(รำถวายมือ) นางประนอม คลังทอง วัฒนธรมมจังหวัดราชบุรี ได้เปิดเผยว่า กลุ่มชาติพันธุ์ และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ได้จัดให้มีการซ้อมรำบวงสรวงตลอดมาก่อนจะถึงวันซ้อมใหญ่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในพิธีซึ่งถือเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของชาวจังหวัดราชบุรี โดยวันซ้อมใหญ่คือวันที่ 8 พฤษาคม 2560 ทางกลุ่มชาติพันธุ์ และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี มีความพร้อมอยู่แล้ว

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ยังได้กล่าว ขอเรียนเชิญประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีร่วมในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกันอย่างพร้อมเพียงเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าหระราชทานให้ตั้งเสาหลักเมืองแห่งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินที่หัวเมืองจังหวัดราชบุรี โดยพระชาชนที่จะมาร่วมพิธีบวงสรวงสามารถนำผลไม้ เครื่องบวงสรวงต่างๆที่อยู่ในชุมชนหรือบ้านของตัวเองที่มีนำมาร่วมในพิธีและไม่เป็นการเดือดร้อนต่อตนเอง พร้อมทั้งร่วมขบวนในพิธีแห่เครื่องบวงสรวงเพื่อนำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่อยู่ภายในศาลหลักเมืองจังหวัดราชบุรีกันอย่างพร้อมเพียง

นายชัยวัฒน์ ยังกล่าวอีกว่า จาการที่ได้ร่วมกันประชุม โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, พระปิยทัสสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีฝ่ายธรรมยุต, พลตรีชัชวาล เกิดสมบูรณ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วม ได้ร่วมกันกำหนดงานเฉลิมฉลองสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี “ราชบุรีเมืองแห่งพระราชา” ที่กำหนดไว้ 7 วัน 7 คืน นั้นได้กำหนดจัดการแสดงหรือกิจกรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าชุมชน สิ้นค้า OTOP สินค้าราคาถูกต่างๆ โดยงานได้กำหนดจัดไว้ที่บริเวณโดยรอบกำแพงเมืองเก่าศาลหลักเมือง ค่ายภานุรังสี กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นถือสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

สำหรับ เมืองราชบุรีในสมัยโบราณ ได้มีการสร้างและโยกย้ายไปหลายแห่งในอาณาบริเวณไม่สู้ห่างไกลจากกันมากนัก พื้นแผ่นดินซึ่งที่ตั้งจังหวัดราชบุรีในปัจจุบันนี้ จากหลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถานที่ได้ค้นพบ ทำให้เชื่อได้ว่า มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่มาตั้งแต่ยุคหินกลาง ซึ่งมีอายุประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว แต่หลักฐานเกี่ยวกับการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้น ได้ปรากฏหลักฐานแน่ชัดในสมัยทวารวดี หลังจากที่ได้ค้นพบโบราณสถานสมัยทวารดี ที่ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี แล้วซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าตำบลคูบัวนี้เคยเป็นที่ตั้งเมืองราชบุรีเก่า

ครั้นถึงสมัยลพบุรี เมืองราชบุรีได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณวัดมหาธาตุ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดมหาธาตุหรือมีวัดมหาธาตุเป็นแกนเมือง ตั้งอยู่ ณ ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตก (ฝั่งขวา) ส่วนนอกเมืองก็จะมีวัดอรัญญิก ซึ่งบริเวณเมืองราชบุรีในสมัยลพบุรีนี้อยู่ในเขตท้องที่ ตำบลเจดีย์หัก และตำบลหลุมดิน ส่วนหนึ่งของเนินดิน กำแพงเมืองด้านตะวันออก ถูกถมทำเป็นถนนสายที่ผ่านไปยังเขางู เมืองราชบุรี ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดมหาธาตุนั้น เท่าที่ปรากฏหลักฐานได้ตั้งอยู่เป็นเวลาหลายร้อยปี นับว่าเป็นเมืองตั้งอยู่ที่เดิมได้นานที่สุดเมืองหนึ่งในประเทศไทย มีอายุยืนนานมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ทรงดำริว่าที่ตั้งเมืองซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์กับพม่าที่เข้ามารุกรานอยู่เสมอ จึงได้โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองไปตั้งทางฝั่งตะวันออกหรือฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง เพื่อให้ข้าศึกเข้าถึงตัวเมืองได้ยากขึ้น และมีทางถอยเมื่อเสียเปรียบ การย้ายเมืองครั้งนี้ได้มีการกำหนดฤกษ์ทำพิธีฝังหลักเมืองด้วย

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในยุคก่อนกรุงรัตนโกสินทร์มิได้มีการกล่าวหรืออ้างอิงในเรื่องของหลักเมืองเลย จนกระทั่งมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(รัชกาลที่ 2) ได้มีการย้ายเมืองราชบุรีตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และปรากฏหลักฐานว่า ทรงจัดให้มีพิธีฝังหลักเมือง มีการสมโภช 3 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันอังคาร แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู จุลศักราช 1179 พ.ศ.2360 จนถึงวันพฤหัสบดี แรม 15 ค่ำ เวลา 7 นาฬิกา ถึงกำหนดฤกษ์ฝังหลักเมือง ซึ่งก็สรุปได้ว่า หลักเมืองราชบุรีเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั้น ตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 2 นั่นเอง เมื่อฝังหลักเมืองตามตามกำหนดฤกษ์แล้วจึงได้มีการก่อสร้างกำแพงเมืองก่อด้วยอิฐถือปูน มีใบเสมา มีป้อม 6 ป้อม มีประตู 6 ประตู และยังก่อสร้างสิ่งอื่นๆ อีกด้วย

ปัจจุบันศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็ยังคงอยู่ในบริเวณกำแพงเมืองเก่า ถึงแม้นว่าในในปี พ.ศ.2440 ได้มีการย้ายศาลากลางจังหวัด ซึ่งเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง(ในกำแพงเมือง) มารวมกันกับศาลาว่าการมณฑลฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองก็ตาม แต่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมต่อมาในปี พ.ศ.2448ในบริเวณกำแพงเมืองได้เป็นที่ตั้งของกองพลทหารบกที่๔ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของค่ายทหาร “ ค่ายภาณุรังษี ” มีกรมการทหารช่าง และจังหวัดทหารบกราชบุรี เมื่อกรมการทหารช่างตั้งอยู่ในบริเวณกำแพงเมือง ซึ่งมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ด้วยก็มีความจำเป็นต้องดูแลและทำนุบำรุงรักษาบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วย ซึ่งภายหลังทางกรมศิลปากรได้ออกแบสร้างศาลขึ้นมาใหม่ และในปี พ.ศ.2527 กรมการทหารช่างได้ออกแบบและซ่อมปรับปรุงใหม่อย่างสวยงามจนถึงปัจจุบันจังหวัดราชบุรี กำหนดซ้อมใหญ่ 8 พฤษภาคม รำบวงสรวงสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี เพราะถือเป็นงานสำคัญของจังหวัดราชบุรีจึงไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาด จังหวัดราชบุรี กำหนดซ้อมใหญ่ 8 พฤษภาคม รำบวงสรวงสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี เพราะถือเป็นงานสำคัญของจังหวัดราชบุรีจึงไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาด Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 04, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.