ปปส. ภาค 7 เผยสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดราชบุรี พบ"ราคายาเสพติดถูกลง"

สำนักงาน ปปส. ภาค 7 เผยสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดราชบุรี พบราคายาเสพติดถูกลง เพราะต้นทุนจากต้นทางถูกลง ด้านจังหวัดราชบุรี สั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเชิงรุก ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ


นายนพรัตน์ ไวอัมภา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ปปส. ภาค 7 กล่าวถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ว่า มีแนวโน้มที่จะมีการลักลอบนำเข้ายาบ้าและไอซ์จากภาคเหนือของเครือข่ายกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด และใช้จังหวัดราชบุรีเป็นจุดพักและทางผ่านลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเครือข่ายบางกลุ่มใช้เป็นพื้นที่พักยาและกระจายยาเสพติดไปยังจังหวัดข้างเคียง การค้ายาเสพติดในระดับผู้ค้ารายย่อยจะเป็นการทำการค้าในระบบเครือญาติ ซึ่งจะนำยาเสพติดมาจำหน่ายผ่านทางคนรู้จัก หรือญาติ แล้วขายต่อกับบุคคลทั่วไปเพื่อหากำไรอีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้ค้ายาเสพติดมีแนวโน้มที่จะสั่งยาเสพติดมาจากชายแดนทางภาคเหนือเป็นจำนวนมากต่อครั้ง โดยใช้วิธีการนำญาติหรือคนรู้จักไปเป็นตัวประกันไว้กับผู้ขายฝั่งเมียนมา

ทั้งนี้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น สามารถจับกุมผู้ค้า ผู้เสพ และตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคายาเสพติดในปัจจุบันมากนัก โดยพบว่าราคายาในบางพื้นที่มีแนวโน้มลดลง แต่ส่วนต่างกำไรที่ผู้ค้าได้รับจากการจำหน่ายต่อเม็ดยังเท่าเดิมไม่ลดลงตามราคายา เนื่องมาจากราคายาต้นทุนถูกลง

ด้านนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านมีความพร้อมในการผลิตและจำหน่ายยาเสพติดค่อนข้างสูง ประกอบกับจังหวัดราชบุรีมีจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางถนนและทางเท้า ถึง 11 จุด ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่ทหารไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องในอำเภอชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน หมั่นสอดส่องดูแล ปฏิบัติงานเชิงรุก และตรวจสอบจุดที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะทางเท้าอย่างสม่ำเสมอ
ปปส. ภาค 7 เผยสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดราชบุรี พบ"ราคายาเสพติดถูกลง" ปปส. ภาค 7 เผยสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดราชบุรี พบ"ราคายาเสพติดถูกลง" Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 27, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.